W dzisiejszym tekście zestawiamy dwa typy odzyskiwania należności: windykację na zlecenie i powierniczą. Jakie są między nimi podobieństwa i różnice? Kto może wybrać pierwszy sposób, a kto powinien zainteresować się drugim rozwiązaniem?

Windykacja powiernicza

Kluczowym wyróżnikiem tej wersji odzyskiwania pieniędzy od dłużnika jest przelew prawa do wierzytelności na firmę windykacyjną. Cesja zostaje zapisana w umowie i na jej podstawie firma windykacyjna staje się właścicielem wierzytelności na czas prowadzenia działań mających na celu odzyskanie pieniędzy.

Pojawienie się nowego wierzyciela zwykle działa motywująco na dłużnika. Świadomość tego, że od tej pory o pieniądze będzie zabiegało wyspecjalizowane przedsiębiorstwo sprawia, że dłużnik jest bardziej otwarty na polubowne rozwiązania sporu. Umowa z cesją daje też większe pole manewru windykatorowi, przez co może on działać szybciej, sprawniej i bardziej elastycznie. Jednocześnie firma zlecająca windykację wciąż ma dostęp do informacji o przebiegu działań windykacyjnych i może je kontrolować.

Windykacja na zlecenie

W niektórych przypadkach prawo wyklucza możliwość cesji wierzytelności. W takich sytuacjach z pomocą przychodzi windykacja na zlecenie. W jej ramach Klient udziela pełnomocnictwa firmie windykacyjnej, która w jego imieniu próbuje odzyskać dług polubownie, na drodze sądowej lub poprzez egzekucję komorniczą. W windykacji na zlecenie mieszczą się m.in. bezpośrednie negocjacje z dłużnikiem, przedstawianie możliwości ugody, reprezentowanie przed sądem i u komornika oraz pełna obsługa prawna.

W obu przypadkach warto pamiętać, że rzetelnego partnera windykacyjnego można poznać po tym, że przed podpisaniem umowy, windykator przeprowadzi na własną rękę badanie wypłacalności dłużnika. Odzyskanie długu będzie bowiem możliwe wtedy, gdy podmiot zalegający z opłaceniem faktury będzie miał aktywa lub przychody na pokrycie długu.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Indos.pl – Windykacja powiernicza i windykacja na zlecenie – Zapraszamy!

Comments are closed.

Pin It