W szeroko rozumianej branży technicznej jednym z parametrów, które najczęściej wymagają pomiaru i dostosowywania do bieżących potrzeb jest siła. Urządzeniem, które pozwala na praktyczne wykonanie takich obliczeń jest dynamometr. W tym tekście wyjaśnimy, czym jest i jakie ma praktyczne zastosowanie.

Co to jest dynamometr?

Dynamometr to przyrząd do pomiaru siły, który zazwyczaj składa się z czujnika i wyświetlacza, na którym wynik jest wyprowadzany w postaci wartości liczbowej. Jeżeli chodzi o pomiar siły nacisku liczby te wyrażane są w jednostkach niutonach (N), których twórcą był angielski fizyk z XVIII wieku Isaac Newton. Co ciekawe wtedy także pojawiły się pierwsze, archaiczne jeszcze dynamometry – służyły do mierzenia siły uciągu koni.

Urządzenie tego typu służy zatem do określania momentu obrotowego, siły, prędkości i mocy wymaganej przy obsłudze napędu maszyny lub silnika. Aby zadbać o dokładność, ważne jest regularne kalibrowanie i próbne testowanie przyrządu. Istnieją dwa podstawowe typy dynamometrów: mechaniczne i elektroniczne.

Na jakiej zasadzie działa dynamometr?

Kiedy dana siła jest przyłożona do elastycznego metalowego pierścienia dynamometru, wygina się on i podaje wynik pomiaru. Najłatwiej zasadę działania tego urządzenia można określić poprzez wyobrażenie sobie sprężyny w dwuczęściowym mocowaniu. Jeden koniec sprężyny jest przymocowany do podstawy, a drugi koniec jest połączony z mierzoną siłą. Gdy sprężyna jest rozciągana przez daną siłę, odczyt rejestruje się na skali. Przypomina to nieco wagę sprężynową, ale tutaj odczyty podawane są we wspomnianych już niutonach.

Jak można się spodziewać w „epoce informatycznej”, jaką stał się XXI wiek, dane wytwarzane przez dynamometr są wprowadzane następnie do komputera. Dostępnych jest kilka odmian oprogramowania do zbierania takich odczytów.

Pomiar siły przez dynamometr – praktyczne wykorzystanie

Najczęściej wykorzystuje się ten przyrząd do podczas projektowania silników napędowych. Inżynierowie chcą po prostu wiedzieć, jak duży silnik elektryczny będzie potrzebny do obsługi danej maszyny. Dynamometry stają się w ten sposób cennym instrumentem technicznym, niezbędnym przy produkcji przemysłowej jednostek napędu.

Ale praktyczne zastosowanie wykracza poza tą warstwę. Pomiar siły za pomocą dynamometru jest również stosowany przy okazji badań antropometrycznych (badanie siły mięśni ludzkich), w gospodarstwach domowych (wspomniane wagi sprężynowe), a także w geodezji.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Pomiar siły.

Comments are closed.

Pin It